Home

Oud-Heverlee

 

Op regelmatige basis zullen de Kiwanis van Oud-Heverlee dankzij een gulle sponsor, nieuwe schoenen bezorgen aan vzw Sporen.

 

Deze vzw onder leiding van dhr Jan Tibo zet zich in voor de opvang en begeleiding van kinderen en jongeren in een moeilijke thuissituatie.

 

De eerste 12 paar werden op 28/05 in aanwezigheid van dhr Tibo en mevr Edith Vercruysse door Roel en Filip bij Sporen bezorgd.

 

Contact: info@kiwanisoudheverlee.be

 

Adres: Waversebaan 134 A 3050 Oud-Heverlee

ELIMINATE is de naam van het project waarin Kiwanis International en UNICEF hun krachten bundelen om een eind te maken aan tetanus bij moeders en pasgeborenen. Deze dodelijke zieke eist jaarlijks het leven van 60.000 onschuldige baby’s en een groot aantal vrouwen. De gevolgen van de ziekte zijn ondraaglijk: pasgeborenen lijden aan terugkerende pijnlijke spierkrampen en extreme gevoeligheid voor licht en aanraking

 

Kiwanis Club VZW. KI 17507

 

Divisie VLAAMS-BRABANT OOST